Garnsurr i Nore AS

- les hele historien på bloggen

"Selskapets formål er sosialt entreprenørskap, og skal søke å løse sosiale og samfunnsmessige problemer knyttet til sosial stigmatisering og fattigdom for innvandrerkvinner i Numedal, og annet som naturlig faller sammen med dette.

I tråd med selskapets ideelle formål, er det ikke anledning for aksjeeierne å ta ut utbytte av virksomheten"

Garnsurr vil gjøre en forskjell!

Garnsurr-tanken gjør en liten sving videre - fra dugnadsprosjekt med garn, til et forretningsprosjekt med sosialt mål. Garnsurr ønsker at Numedal skal være et godt sted å bo, også for alle nye innbyggere. Målsettingen er å skape et genuint produkt - nemlig håndfarget garn - produsert av kvinner med minoritetsbakgrunn. Mange voksne kvinner fra fjerne strøk, opplever at deres mulighet for å komme inn i arbeidslivet i Norge er begrenset. Mange av dem har ingen utdannelse fra hjemlandet, og dette kombinert med vanskeligheter med norsk, bidrar til at flere ikke finner sin plass her hos oss. Dette vil Garnsurr gjøre noe med!

Håndfarget garn med mening!

 Vi som har trukket vinnerloddet i verdenssamfunnet, vet at vi her til lands trenger ull og varmende masker for å klare oss gjennom årstidene. Garnsurr vil bruke ull og farger for å bygge et fargerikt felleskap, hvor voksne kvinner fra fjerne strøk kan gi oss noe de har med seg - nemlig farger!

I skrivende stund er dette prosjektet i sin embryo-tilstand. Alt du finner av varer er prøver som skal modellere den nye virksomheten - Garnsurr i Nore AS.

Om alt går som vi håper, vil det starte et pilotprosjekt 1. februar 2017 med aktuelle kvinner i målgruppa. 1. desember 2016 møtte vi (med god hjelp av Nore og Uvdal næringsselskap ved Gro Irene Svendsen og Kristin Nørstebø fra Numedal næringshage) representanter fra Nore og Uvdal kommune og NAV Numedal.