Om numedalsdialekta

Numedalsmålet kalles et fjellbygdemål, eller midlandsmål og er lokalisert primært i kommunene Nore og Uvdal og Rollag. Det er stort slektskap med tilliggende mål i Øst-Telemark, særlig nabokommunen Tinn.

Numedalsdialekta er antakelig i ferd med å dø ut. Det er jo ofte sånn at når brukerne av ord og uttrykk faller bort, forsvinner språkmangfoldet i området også.

Garnsurr har tenkt til å gjøre noe med det! Alle garnfargene i kolleksjonen skal ha numedalsnavn, og det er særlig saftige og billedlige ord vi har falt for. Takk til Uvdal pensjonistforening som har laget en fin ordliste som vi har brukt flittig:-) Denne lista vil bli publisert her, og det flere ordlister som det arbeides med i Numedal Mållag håper vi kan innarbeides i denne.

Ord og uttrykk glemmes og dør hvis de ikke blir brukt. Vårt håp er derfor at garnnøstene kan gjenoppfriske hukommelsen lokalt, men også inspirere nasjonalt.

(Kilde: Papazian, Eric (1997) Dialektdød i Numedal? Om språkutviklinga i Nore og Uvdal, fra Maal og Minne 2 (1997), Det Norske Samlaget, Oslo)